torsdag 11 januari 2018

Mönster 🍎🍎🍏🍏🍎🍎🍏🍏🍎🍎🍏🍏

Matematik är så mycket mer än bara siffror, tal och att räkna. Att kunna urskilja, undersöka, sortera, jämföra, upprepa är matematik. Vi användes oss av tre olika inlärningssätt idag. 

 Hälsningar Röda gänget! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar